Peserta Lelang
 Nama Peserta
PT Animo Sarana
PT. Kharisma Duta Niaga
PT Sandpasifik Jaya Abadi
PT. Tri Matra Jaya
CV. AYU TENAN